Eesti Karate-Do Wadokai Selts on ühendab Wado-ryu karate harrastajaid Eestis.