EESTI KARATE-DO WADOKAI SELTS

Eesti Karate-Do Wadokai Selts, lühinimetus EKWS, on vaba algatuse alusel asutatud ja mittetulundusühinguna tegutsev vabatahtlik ühendus, mille põhitegevus on suunatud Wadokai karatedo arendamisele Eestis. EKWS ühendab Eestis Karate-Do Wadokai’ga tegelevaid spordiklubisid ühistegevuseks ning sellealase tegevuse koordineerimiseks.

Selts on asutatud 02.05.1998. ning ta on 04.06.1991. asutatud Eesti Karate-Do Wado-Ryu Seltsi õigusjärglane ja tegevuse jätkaja. 27. novembril 1999.a võeti Eesti Karate-Do Wadokai Selts (EKWS) vastu Euroopa Wadokai Föderatsiooni.

Seltsi andmed:
Postiaadress: Laki 26, Tallinn 12915
Faks: (+372) 6 543 029
E-post: igor@budopunkt.ee Igor Neemre

Registreerimiskood: 80110903 (13.10.1999.)
Arveldusarve: 2210 1430 0232 Swedbank

Peasekretär: Alar Jaanus, 1. dan Wadokai
GSM: (+372) 55 913 768
E-Post:
alarjaanus@hot.ee

EKWS-i passitaotluse vorm

KONTAKT

aaaaaaaaaaaaiii