Wadokai Estonia MTÜ  on mittetulundusühing, mis on Eesti Karate-Do Wadokai Seltsi õigusjärglane ning tegutseb 1999.aastast. 

Wadokai Estonia MTÜ koondab kokku Wadoryu karated harrastavad klubid ja rühmad Eestis. Harrastatake Wadoryu stiili karated vastavalt JKF Wadokai tehnilistele standarditele. Iga-aastaselt korraldame Eestis suve- ja sügislaagreid ning teeme koostööd teiste riikide Wadoryu stiili liitudega. Meie eesmärgiks on edendada ja arendada Wadoryu karated Eestis ning pakkuda harrastajatele kehalist koormust ja enesearengut läbi traditsioonilise Jaapani võitluskunsti karate.